Flyttemeddelelse

Ved ejerskifte, skal vandmåleren aflæses og aflæsningen meddeles til Sorø Forsyning.

Vandmålerens nummer står som regel på selve måleren og kan ses når låget åbnes.

Når vi har modtaget denne flyttemeddelelse udfyldt med aflæsningen og navn på den nye ejer, sender vi en flytteafregning til sælger, hvor eventuel for meget opkrævet tilbageføres til sælgers bankkonto.

Bemærk at ny ejer bliver opkrævet oprettelsesgebyr iht. gældende takstblad.